Цэс

Холбоо барих

Танилцуулга

Наянтайн
ГАНИБАЛ
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ

1992 онд
Сүхбаатар аймгийн 10 жилийн 1 дүгээр дунд сургууль
1997 онд
Улаанбаатарын Их сургууль, хэрэглээний математикч
2001 онд
ШУТИС, программ хангамж, магистр

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2000-2002 онд
ШУТИС-ийн Сүхбаатар аймаг дахь Технологийн сургууль, математикийн багш, компьютерийн ухааны секторын эрхлэгч
2009-2012 онд
Сүхбаатар аймгийн Засаг даргын зөвлөх
2012-2015 онд
Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны МААБХЗГ-ын дарга
2016.02-2016.09
Зам тээврийн хөгжлийн яамны ТЗУХЭЗГ-ын дарга
2016-2019 онд
Ардчилсан Намын Хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, намын байгуулалтын газрын дарга
2020 оноос
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ШАГНАЛ

2017 онд
Алтан гадас одон

ГАДААД ХЭЛ

Англи

ЦАХИМ ШУУДАН

ЦАХИМ ХУУДАС