Цэс

Холбоо барих

Эдийн засгийн байнгын хороо Нийт: 647

Эдийн засгийн байнгын хороо. Ерөнхий хяналтын сонсголын тэмдэглэл

Нүүрсний экспорт, тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлаар эрх бүхий байгууллагуудын тайлан, мэдээлэлтэй танилцах ерөнхий хяналтын сонсгол