Цэс

Холбоо барих

Хуралдааны тойм Нийт: 715

Хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулиудыг баталлаа

Олон улсын конвенцод нэгдэх, хэлэлцээрүүд соёрхон батлах тухай хуулиудыг баталлаа