Цэс

Холбоо барих

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагаа Нийт: 7624

Эдийн засгийн байнгын хороо. Ерөнхий хяналтын сонсголын тэмдэглэл

Нүүрсний экспорт, тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлаар эрх бүхий байгууллагуудын тайлан, мэдээлэлтэй танилцах ерөнхий хяналтын сонсгол