Цэс

Холбоо барих

Хуралдааны дэлгэрэнгүй тэмдэглэл Нийт: 6332

Эдийн засгийн байнгын хороо. Ерөнхий хяналтын сонсголын тэмдэглэл

Нүүрсний экспорт, тээвэрлэлттэй холбоотой асуудлаар эрх бүхий байгууллагуудын тайлан, мэдээлэлтэй танилцах ерөнхий хяналтын сонсгол