Цэс

Холбоо барих

Улсын Их Хурлын дарга Нийт: 1111

Зөвлөлдөх зөвлөлийн зөвлөмжийг гардууллаа

Зөвлөмжийг УИХ-ын даргад гардууллаа