Цэс

Холбоо барих

ТОЙМ МЭДЭЭ

Монгол Улсын Их Хурлын даргын 60 тоот захирамжаар байгуулагдсан Монгол Улсын хөгжлийн урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлэх үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2014 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдөр хуралдан ажлын хэсгийн гишүүд санал бодлоо солилцож, ажлын дэд хэсэгт холбогдох үүрэг чиглэлийг өгөв.

ТӨРИЙН БАЙГУУЛАЛТЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл