Цэс

Холбоо барих

ТОМИЛГООНЫ СОНСГОЛД ОРОЛЦОГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС

ТОМИЛГООНЫ СОНСГОЛД ОРОЛЦОГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАС

1.Томилгооны сонсголд оролцох хүний овог, нэр

 

2.Регистрийн дугаар:

 

3.Томилгооны сонсголд оролцох хүний холбоо барих утас: 

 

4.Хүсэлт гаргагчийн цахим хаяг:

 

5.Өөрийн оролцоог сонгож дугуйлна уу.

а. Оролцогч         б. Ажиглагч

6.Та Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх асуудал эрхэлсэн гишүүний сонгон шалгаруулалтад оролцогчийн талаарх сонсголд оролцох бол асуулт асууж, тайлбар хийж оролцох эсэх, үгүй бол ажиглагчаар оролцох эсэхээ сонгож, холбогдох оролцогчийн ард хэсэгт тэмдэглэл хийнэ үү.

 

Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын

гишүүний сонгон шалгаруулалтад

оролцогч

Томилгооны сонсгол болох өдөр, цаг

Асуулт, тайлбар хийж оролцоно.

Ажиглагчаар оролцоно.

1

Ч.Отгончулуун

09.00-11.30

 

 

2

Б.Өнөрмаа

11.30-13.00

 

 

3

Я.Цэлмэн

14.00-15.30

 

 

 

7.Томилгооны сонсголын дэгийн 5.3, 5.4-т заасан эрх, үүрэгтэй танилцаж, хүлээн зөвшөөрснөө үүгээр мэдэгдэж байна. Холбогдох хариултыг дугуйлах

 

a.      Тийм              б. Үгүй

 

8.Цахим сонсголд оролцохдоо овог нэр бүтэн бичиж, дүрсээ харуулсан байдлаар оролцох болохоо үүгээр мэдэгдэж байна. Холбогдох хариултыг дугуйлах

 

а.    Тийм              б. Үгүй

 

9.Оролцогчоос асуух асуулт, саналаа бидэнд ирүүлэх боломжтой бөгөөд [email protected] имэйл хаягаар овог нэр, регистр, асуултаа бичин ирүүлнэ үү.

 

Ажлын хэсэг

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл