Цэс

Холбоо барих

ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН МОНГОЛ УЛСЫН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ БОЛОН ТӨСВИЙН ТОГТВОРТОЙ БАЙДЛЫН ЗЭРЭГ ХУУЛИУДАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД ӨГӨХ ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

Мэдээллийг хавсралт файл хэсгээс татаж үзнэ үү.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл