Цэс

Холбоо барих

Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг хуралдав.

Улсын Их Хурлын даргын 2013 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийн 26 тоот захирамжаар байгуулагдсан Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгээс холбогдох албан тушаалтнуудтай ажил хэргийн уулзалтыг 10.00 цагаас “В” танхимд зохион байгуулав.

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл