Цэс

Холбоо барих

Сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг хуралдав.

Улсын Их Хурлын даргын 2013 оны 26 дугаар захирамжаар байгуулагдсан Монгол Улсын сонгуулийн нэгдсэн хуулийн төслийг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг 2014 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр хуралдав.
 
БАЙНГЫН ХОРООНЫ АЖЛЫН АЛБА

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл