Цэс

Холбоо барих

Монгол Улсын Хөгжлийн банкны чанаргүй зээлийг барагдуулах, гэрээгээр хүлээсэн зээлийн зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангах, гадаад эх үүсвэрүүд хугацаанаас өмнө дуудагдах эрсдэл болон...

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл