Цэс

Холбоо барих

Хөгжлийн банкны асуудлаарх хянан шалгах түр хорооны сонсголын тов тогтоож, гэрчээр дуудах хүмүүсийн нэрсийг баталлаа

Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, зээл олголт, эргэн төлөлтийн явцын талаар хянан шалгах үүрэг бүхий түр хороо өнөөдөр /2022.12.12/ хуралдаж, нотлох баримтыг шинжлэх нийтийн сонсголын товыг тогтоох, гэрчээр дуудах хүмүүсийн нэрсийг батлах зэрэг таван асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

Хянан шалгах түр хороо нь Улсын Их Хурлын хяналт, шалгалтын тухай хуулийн дагуу нотлох баримтыг холбогдох байгууллага, хувь хүн, хуулийн этгээдээс шаардан гаргуулахын зэрэгцээ хянан шалгагч, шинжээч томилж дүн шинжилгээ хийх, нийтийн сонсголоор шинжлэн судалж, үнэлэх, гэрчээр дуудаж мэдүүлэг авах, асуулт тавих бүрэн эрхтэй. Энэхүү эрхийнхээ хүрээнд түр хорооны сонсголыг 2023 оны нэгдүгээр сарын 16-20-нд, хоёрдугаар сарын 6-10-нд, гуравдугаар сарын 13-17-нд буюу гурван үе шаттайгаар явуулахаар тогтлоо.

Товыг хэлэлцэх үед Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ, Б.Бат-Эрдэнэ нар асуулт асууж, сонсголыг улирал дамнуулахгүйгээр шуурхай зохион байгуулах боломж байгаа эсэх, улс төрийн нөлөө бүхий хүмүүсийн халхавчин дор Хөгжлийн банкнаас анхнаасаа буцааж төлөхгүй гэсэн бодолтойгоор зээл авсан хүмүүсийн өр зээлийг буцааж төлүүлэх талаар хэрхэн ажилласан талаар асуулаа. Хянан шалгах түр хорооны дарга Б.Энхбаяр, хяналт шалгалтын ажлын цар хүрээ асар өргөн байгааг тайлбарлаж, одоогоор 1.0 сая гаруй гүйлгээг шалгаад байна гэлээ. Цаана нь ч шалгах шаардлагатай гүйлгээ олон байгаа юм. Тийм учраас бүлэглэж, сонсголыг гурван үе шатанд хуваасан байна. Эхний үе шатанд Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн “шууд зээл”-ийн олголт, эргэн төлөлтийн байдал, зээл олгосон албан тушаалтан, зээлдэгчид болон хамаарал бүхий этгээдүүдээс гэрчийн мэдүүлэг авч, зээлийн ашиглалт, зарцуулалтын төлөв байдалд гаргасан хянан шалгагч, шинжээч нарын дүгнэлт, мэдээллийг сонсоно. Хоёр дахь үе шатанд тус банкны эх үүсвэрээр улсын төсвөөс эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй, хөрөнгө оруулалтын шинж чанартай төсөл, арга хэмжээнд олгосон зээлийн ашиглалт, зарцуулалт, үр дүнгийн талаар мэдээлэл сонсож, банкны үйл ажиллагаанд эрх бүхий байгууллага, хөндлөнгийн хяналт шалгалтын болон олон улсын аудитын компаниудын өгсөн дүгнэлт зөвлөмж, үүрэг даалгаврын хэрэгжилтийн талаар мэдээлэл авч, холбогдох гэрчээс мэдүүлэг авах юм. Харин гурав дахь үе шатанд Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээс арилжааны банкуудаар дамжуулан олгосон төсөл, хөтөлбөрийн зээлийн ашиглалт, зарцуулалт, үр дүнтэй танилцаж, шаардлагатай гэрчийн мэдүүлэг авахын зэрэгцээ тус банкны бусдаас татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн удирдлага, зарцуулалт, ашиглалт, үр дүнгийн талаар хянан шалгагчийн мэдээлэл сонсож, нээлттэй сонсголын үр дүнг хэлэлцэн, цаашид авах арга хэмжээний тухай шийдвэрийн төслийг сонсоно. Үндсэндээ Хянан шалгах түр хорооны сонсголоор Хөгжлийн банкны бүхий л үйл ажиллагааг тэгээс нь эхлээд адаг хүртэл нь ярих боломж гарна гэж Б.Энхбаяр дарга тайлбарлалаа. Ийм хэмжээний хянан шалгалт урьд өмнө Хөгжлийн банканд огт хийгдэж байгаагүй. Тодруулбал, тус банкны зээл, гүйлгээ бүрийг шалгаж, тухайн хөрөнгө зориулалтын дагуу зарцуулагдсан эсэхийг нэг бүрчлэн шалгаж буй юм хэмээн тэрбээр ярив.


Хянан шалгах түр хорооны сонсголын товыг тогтоохтой холбоотойгоор Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Доржханд, Д.Ганбат, Ж.Батсуурь нар санал хэллээ. Өнөөдрийн байдлаар, Улсын Их Хурлын гурван хянан шалгах түр хороо байгуулагдаад байгаа бөгөөд анхных нь Хөгжлийн банкны асуудлаарх хянан шалгах түр хороо юм.  Монгол Улсын Их Хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн дагуу нотлох баримтыг шинжлэх нийтийн сонсголыг холбогдох гэрчүүдийн бүрэн ирцтэйгээр, ард түмний итгэлийг алдахгүй амжилттай зохион байгуулж, бусаддаа жишиг болж ажиллахыг үг хэлсэн гишүүд онцлон анхааруулж байлаа.

Дараа нь, нотлох баримтыг шинжлэн судлах Хянан шалгах түр хорооны сонсголд гэрчээр дуудах хүн, албан тушаалтны нэрсийг баталж тогтоол гаргав. Тогтоолоор, ҮАБЗ-ийн шийдвэрээр 2012 онд байгуулагдсан Бодлогын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, улс төрд нөлөө бүхий хүмүүс, Хөгжлийн банкны удирдлага, албан тушаалтнууд, зээлдэгчид, эцсийн өмчлөгч нар, хамаарал бүхий этгээдүүд зэрэг нийт 166 гэрчийг дуудаж асуухаар боллоо.

Улсын Их Хурлын хяналт, шалгалтын тухай хуульд зааснаар гэрчийг гурваас доошгүй хоногийн өмнө дуудах ёстой бөгөөд мэдэгдлийг цаг, минуттай нь тодорхой дурдаж дуудах учиртай гэж хянан шалгах түр хорооны дарга Б.Энхбаяр онцлоод, эдгээр гэрчийг сонсголд ирж, асуултад хариулахдаа бэлтгэх цаг хугацаа гаргаж өгөх үүднээс бид 1-3 сарын өмнө зарлаж байна гэсэн юм.

Нийтийн сонсголд гэрчээр дуудна гэдэг бол тэр хүмүүсийг буруутгаж байгаа хэрэг биш юм, харин ч өөрийгөө өмгөөлөх, буруугүйгээ нотлох боломж олгож байгаа юм гэж Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Сүхбаатар тодотгов. Тэрбээр, нэрсийн жагсаалтыг хэрхэн тогтоосон болон хэрхэн гурван удаагийн сонсголд хуваарилан зохион байгуулах талаар асуухад хянан шалгах түр хорооны дарга Б.Энхбаяр, одоогоор хийгдээд байгаа хяналт шалгалтын хүрээнд нэрсийн жагсаалтыг гаргасан бөгөөд өдөрт 10-аас доошгүй гэрч дуудаж мэдүүлэг авна гэсэн хариулт өглөө. Гэрчээр дуудах хүмүүсийн нэрсийн жагсаалтад Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Доржханд санал гаргаж зарим хүнийг нэмсэн бол Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ ял эдэлж байгаа хүнийг хасуулав.

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХЯНАН ШАЛГАХ ТҮР ХОРООНЫ СОНСГОЛД ГЭРЧЭЭР ДУУДАХ ХҮМҮҮСИЙН НЭРС

/2012 онд байгуулагдсан Бодлогын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, тухайн үеийн албан тушаалаар/


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХЯНАН ШАЛГАХ ТҮР ХОРООНЫ СОНСГОЛД ГЭРЧЭЭР ДУУДАХ ХҮМҮҮСИЙН НЭРС

/Улс төрд нөлөө бүхий этгээд/


УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХЯНАН ШАЛГАХ ТҮР ХОРООНЫ СОНСГОЛД ГЭРЧЭЭР ДУУДАХ ХҮМҮҮСИЙН НЭРС

/Хөгжлийн банкны албан тушаалтнууд/УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ХЯНАН ШАЛГАХ ТҮР ХОРООНЫ СОНСГОЛД ГЭРЧЭЭР ДУУДАХ ХҮМҮҮСИЙН НЭРС

/Зээлдэгчдийн төлөөлөл/

Овог нэрАлбан тушаалХолбогдох зээл
1Ш.ТөгсбатГүйцэтгэх захиралБармон ХХК
2О.БаярГүйцэтгэх захиралКомплант ХХК
3Р.МөнхжаргалДэд захиралКЬЮ ЭС СИ ХХК
4Д.ЭрдэнэбилэгХамаарал бүхий этгээдКЬЮ ЭС СИ ХХК
5С.Бямбасүрэн Хувьцаа эзэмшигчМБҮ ТРЕЙД ХХК
6Д.БатбаярХувьцаа эзэмшигчМОДУН ХХК
7Д.ЛхагвадоржХувьцаа эзэмшигчМОНГЕМА ХХК
8Э.ЭрдэнэбилэгЭцсийн өмчлөгчМОНГОЛ ДРАЙ МИЛК ХХК
9Б.ДаваасүрэнХувьцаа эзэмшигчМОНГОЛ МАХ ЭКСПО ХХК
10Ч.БаттогооХувьцаа эзэмшигчМОНГОЛ МИКРОН КАШМЕР ХХК
11Г.ЦолмонХувьцаа эзэмшигчПИРАМИД-ОРД ХХК
12Г.БайгальмааХамаарал бүхий этгээдПИРАМИД-ОРД ХХК
13Ц.БаттогтохХувьцаа эзэмшигчПРОМОН ТРЕЙД ХХК
14Л.БолдбаатарСанхүү эрхэлсэн захиралСОР КАШЕМИР ХХК
15Г.БатдоржЭцсийн өмчлөгчСЭЛЭНГИЙН ГЕРЕФОРД ХХК
16Б.АмармэндГүйцэтгэх захиралЦЭЦЭНС МАЙНИНГ ЭНД ЭНЕРЖИ ХХК
17М.БаянмөнхГүйцэтгэх захиралЭЙЧ ЭНД ЭЙЧ РЕМИКОН ХХК
18Ө.БолдсайханЭцсийн өмчлөгчЭНСАДА-ИСТЕРН ХХК
19Д.МөнхбаатарЭцсийн өмчлөгчЭРД ХУЛ ХХК
20МягмардоржХувьцаа эзэмшигчГАЗ-ИМПОРТ
21Т.ПүрэвдоржХувьцаа эзэмшигчМОН ВАТТ
22Н.ТавинбэхЭХЯ-ны ТНБДЭрчим хүчний яам
23Г.ТэнгэрТТЦС ХХК-ийн захиралЭрчим хүчний яам
24н.БаттулгаЭгийн голын УЦС ХХК-ийн захиралЭгийн голын усан цахилгаан станц ТӨХХК
25Я.БатсуурьГүйцэтгэх захиралЭрдэнэс тавантолгой ХК
26Б.ЭнхбатСанхүү эрхэлсэн дэд захиралЭрдэнэс тавантолгой ХК
27Б.БямбасайханГүйцэтгэх захиралЭрдэнэс монгол ХХК
28Ц.ТүмэнцогтГүйцэтгэх захирал асанЭрдэнэс монгол ХХК
29П.ГанхүүГүйцэтгэх захирал асанЭрдэнэс монгол ХХК
30Д.ХаянхярвааГүйцэтгэх захирал асанЭрдэнэс монгол ХХК
31О.ХуланГүйцэтгэх захирал  /үүрэг гүйцэтгэгч/Эрдэнэс монгол ХХК
32А.Гантулга Ерөнхий захирал асанТОСК ТӨҮГ
33Л.БатжаргалГүйцэтгэх захиралТОСК ТӨҮГ
34Д.ГанхуягБатлан хамгаалах яамны ТНБДТОСК хөдөлгөөнт цогцолбор
35Ц.ЭрдэмжаргалЗахиралЗэст-Өндөр ХХК
36Г.ОнонтуулЗахиралЗаг инженеринг ХХК
37Л.ЧулуунбаатарЗахирал, үүсгэн байгуулагчБолор шүр ХХК
38Ц.СодхүүХувьцаа эзэмшигчБолор шүр ХХК
39Ц.УуганбаярГүйцэтгэх захиралНЬЮ ЯАРМАГ ХАУСИНГ ПРОЖЕКТ ХХК
40Б.ЭрдэнэбатХувьцаа эзэмшигчЭРЭЛ ХХК
41М.БилэгтХувьцаа эзэмшигчАЧЛАЛ ТРЕЙД ХХК
42Э.ЗолзаяаХувьцаа эзэмшигчИЗИНИС ЭЙРВЭЙЗ ХХК
43Д.ОюундэлгэрГүйцэтгэх захиралИЗИНИС ЭЙРВЭЙЗ ХХК
44Г.БуяндэлгэрХувьцаа эзэмшигчТҮГЭЭМЭЛ ТҮМЭН ХИШИГ ХХК
45Ш.БилэгтэйХувьцаа эзэмшигчШАНХ МАЙНИНГ ХХК
46Б.Гантүлхүүр Хувьцаа эзэмшигчПИ СИ ВАЙ ХХК
47Ц.ОтгонбаатарХувьцаа эзэмшигчПЕТРОЛЕУМ ПРОДАКШИН ХХК
48Ц.НасанбатХувьцаа эзэмшигчДЭД БҮТЭЦ ИНЖЕНЕРИНГ ХХК
49Б.АлтангадасГүйцэтгэх захиралМОНПЕЛЛЕТС ХХК
50Б.БолормааХувьцаа эзэмшигчМОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК
51Б.МөнхтөрЗахиралБэрэн групп ХХК
52М.ЦэлмэгГүйцэтгэх захиралБэрэн групп ХХК
53Т.БолдмааНягтлан бодогчБэрэн групп ХХК
54Н.СүхболдХУД-ийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн бүртгэгчБэрэн групп ХХК
55Б.БатбаатарЗахиралИнжир ХХК
56Ч.ӨлзийЗахиралИнжир ХХК
57Э.ЭрдэнэТагнуулын ерөнхий газрын газрын дарга асанИнжир ХХК
58Ш.БүтэдМон дулаан трейд ХХК-ийн захиралЧингис хаан банк
59Г.Ганчимэггүйцэтгэх захирал болон хувьцаа эзэмшигчМАВАНГҮЙ ХХК
60Ж.Дашдэмбэрэлгүйцэтгэх захирал болон хувьцаа эзэмшигчТИ ЖИ ВАЙ ХХК
61Н.Амгалангүйцэтгэх захирал болон хувьцаа эзэмшигчБИЙД МАЙНИНГ ХХК
62В.Ганзориггүйцэтгэх захирал болон хувьцаа эзэмшигчХАМТЫН ЭХ БУЛАГ ХХК
63Ц. Пүрэврэнчингүйцэтгэх захирал болон хувьцаа эзэмшигчСОДМОНГОЛ ХХК
64Б.Лхагвадоржгүйцэтгэх захирал болон хувьцаа эзэмшигчПИ АЙ ЭМ ЭМ ХХК
65А.АриунболдХамаарал бүхий этгээдМОНГОЛ ЭМ ИМПЕКС КОНЦЕРН ХХК
66Ц.БаатарбилэгГүйцэтгэх захиралНВЦ ХХК
67Х.ЭнхсайханГүйцэтгэх захиралМонлаа ХХК
68Ц.БаярсайханХувьцаа эзэмшигчМондулаан трейд ХХК
69Б.ЧулуунбаатарХувьцаа эзэмшигчМоннис майнинг ХХК
70Ханагатын АсылбекХувьцаа эзэмшигчСкайланд энержи ХХК
71С.ДуламжавХувьцаа эзэмшигчСонгоулд ХХК
72Б.БаярмааХувьцаа эзэмшигчХатант интернэйшнл ХХК
73Д.МандахбаярХувьцаа эзэмшигчГанхүдэр орд ХХК
74М.ЭнхтайванбаатарХувьцаа эзэмшигчИмпериал голд майнинг ХХК
75Н.БатмагнайХувьцаа эзэмшигчИмпериал голд майнинг ХХК
76Г.АюулгүйХамаарал бүхий этгээдАзийн бамбар ХХК
77У.ТулгаболдХувьцаа эзэмшигчНью хаппи ХХК
78Н.ӨлзийбаярХувьцаа эзэмшигчБНМС ХХК

Мөн Улсын Их Хурлын гишүүн Ж.Бат-Эрдэнэ нийтийн сонсголд хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөллийг хэрхэн оролцуулах, дуудсан гэрчүүдийг заавал ирүүлэх талаар хууль хяналтын байгууллагатай хамтран ажиллах эсэх талаар тодруулав. Хянан шалгах түр хорооны дарга Б.Энхбаяр, хуулийн хүрээнд сэтгүүлчдийн ажиглах, сурвалжлах бүрэн боломжийг нээж, сонсголыг нээлттэй явуулна. Харин гэрчүүдээс асуулт асуух, ярилцах эрх зөвхөн хянан шалгах түр хорооны гишүүдэд л бий гэлээ. Мөн тэрбээр, Улсын Их Хурал хуулийн байгууллага, шүүх, прокурорын үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлөх эрхгүй тул хянан шалгах түр хорооноос дуудсан гэрчүүдийг сонсгол болтол хилийн хориг тогтоо гэх мэт үүрэг даалгавар өгөх боломжгүй юм. Гагцхүү, нийтийн сонсголын ирцийг бүрдүүлж, дуудсан гэрчүүдийг ирүүлэхэд тусалж ажиллахыг хууль хяналтын байгууллагуудад уриалж л чадна гэсэн юм.

Тогтоолын гуравдугаар заалтаар тодорхой нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд Түр хорооны сонсголд гэрчээр дуудах нэрсийн жагсаалтад нэмэлт оруулах, зохицуулалт хийхийг хянан шалгах түр хорооны дарга Б.Энхбаярт зөвшөөрөв.

Мөн Хянан шалгах түр хорооны өнөөдрийн хуралдаанаар хянан шалгагчийн ажлын хөлс болон шинжээчийн төлбөрийн хэмжээг баталлаа. Түүнчлэн өөрийн хүсэлтээр ажиллахаас татгалзсан Монголбанкны Хууль, эрх зүйн газрын ахлах мэргэжилтэн Батцэнгэлийн Мөнх-Оршихыг шинжээчийн бүрэлдэхүүнээс чөлөөлж, Чулууны Амарбаясгалан, Очирхуягийн Мөнхбат нарыг уг бүрэлдэхүүнд ажиллуулахаар томилов. Хянан шалгах түр хорооны хянан шалгагч, шинжээчдийн үндсэн ажлын байрыг хадгалах, нийгмийн баталгааг алдагдуулахгүй байх, нэр хүндийг хамгаалахад анхаарч ажиллахыг Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Бат-Эрдэнэ зөвлөлөө.

Хуралдааны төгсгөлд, Түр хорооны хяналт шалгалтын ажлын хүрээнд холбогдох материал, баримт сэлтийг цаг тухайд нь бүрэн гүйцэд гаргаж өгч ажиллахыг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Голомт банкны ерөнхийлөгч Г.Ганболд, Чингис хаан банкны гүйцэтгэх захирал Э.Ганзориг нарт чиглэл болголоо хэмээн Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээлэв.


Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл