Цэс

Холбоо барих

Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах журмыг баталлаа

Зөвлөлдөх санал асуулгын тухай хуулийн 11.9-д “Зөвлөлдөх санал асуулгын хоёр дахь шатанд шийдвэр гаргах эрх бүхий этгээд санал авах ажлыг зөвлөлдөх уулзалт хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах журмыг тогтооно” гэж заасан. Үүний дагуу “Зөвлөлдөж шийдье” зөвлөлдөх санал асуулгыг улсын хэмжээнд зохион байгуулах Зөвлөлдөх зөвлөлөөс журмын төслийг боловсруулан Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хороонд хүргүүлснийг тус Байнгын хороо баталж, тогтоол гаргалаа.

Зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах журамд зөвлөлдөх санал асуулгын хоёрдугаар үе шатны үйл ажиллагаа болох Зөвлөлдөх уулзалтыг нэгдсэн болон хэсгийн хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр явуулахаар зааж, тэдгээрийн бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулахтай холбоотой ерөнхий дэгийг тусгасан байна хэмээн Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтсээс мэдээллээ.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл