Цэс

Холбоо барих

"Зөвлөлдөж шийдье" зөвлөлдөх уулзалтад мэргэжил, боловсрол, нас, хүйс, орлогын түвшин харилцан адилгүй нийгмийн бүх давхаргын төлөөлөл оролцож байна

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл