Цэс

Холбоо барих

Үндсэн хуулийн мэдээллийн сангийн тухай

Цахим мэдээллийн тэргүүлэгч байгууллага EBSCO-ийн дэлхийн улс орнуудын  үндсэн хууль, улс төрийн хөгжлийн талаарх мэдээлэл, судалгааг багтаасан HeinOnline World Constitutions Illustrated мэдээллийн санг туршилтын хугацаагаар ашиглах боломжийг нээж байна. 

Хандах хаяг: https://search.ebscohost.com/

Туршилтын хугацаа ирэх сарын 4нд дуусна.  Өргөнөөр ашиглана уу. 

Парламентын номын сан 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл