Цэс

Холбоо барих

Монгол Улсын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хийсэн хяналт шинжилгээ, үнэлгээний танилцуулга

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах

Хавсралт файл

Нэр Файл
Хавсралт 1

Файл татах
Хавсралт 2

Файл татах
Хавсралт 3

Файл татах
Хавсралт 4

Файл татах
Хавсралт 5

Файл татах
Хавсралт 6

Файл татах
Хавсралт 7

Файл татах
Хавсралт 8

Файл татах

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл