Цэс

Холбоо барих

СТ-16/206 Олон нийтэд төрийн бодлого шийдвэрийг хүргэхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үүрэг оролцоо, гадаадын зарим орны туршлага, эрх зүйн зохицуулалт

Судалгаанд гадаадын 6 орны /БНТУ, Казахстан, ОХУ, Финлянд, ИБУИНВУ, Хорват/ хууль эрх зүйн актуудын хүрээнд олон нийтэд төрийн бодлого шийдвэрийг хүргэхэд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн үүрэг, оролцооны эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээллийг бэлтгэлээ.

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл