Цэс

Холбоо барих

СТ-16/302 Монгол Улсын төрөх болон хүүхдийн эмнэлгийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, олон улсын жишиг

Тойм судалгааны нэгдүгээр хэсэгт эрүүл мэндийн салбарын төрөх болон нярайн тусламж, үйлчилгээтэй холбоотой төрөөс баримтлаж буй бодлого, хууль, тогтоол шийдвэр, стандарт зэргийн талаар судлан, эрх зүйн орчны талаар, хоёрдугаар хэсэгт төрөх болон хүүхдийн эмнэлгийн орчин нөхцөлийн талаарх өнөөгийн байдлыг статистик тоон мэдээлэлд тулгуурлан судалж, тулгамдаж буй асуудлуудыг хөндөн, тэдгээрийг шийдвэрлэх саналыг дэвшүүлсэн, гуравдугаар хэсэгт ДЭМБ-аас эх хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах талаар гаргасан зөвлөмж болон эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ өндөр хөгжсөн Шинэ Зеланд, Их Британи зэрэг орнуудын эрүүл мэндийн салбар дахь төрөх болон нярайн тусламж, үйлчилгээг хэрэгжүүлж буй стандартын талаар авч үзсэн болно.

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл