Цэс

Холбоо барих

СТ-17/406 Мэргэжлийн боловсролын сургалт, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих асуудал: Монгол Улсын нөхцөл байдал, гадаадын зарим орны туршлага

Энэхүү судалгаанд Монгол Улсын мэргэжлийн боловсрол, сургалтын талаар баримталж буй бодлого, эрх зүйн орчны өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд, Япон, БНСУ, ОХУ, Австрали зэрэг орнуудын мэргэжлийн боловсролын сургалт, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих талаарх эрх зүйн орчин, туршлагыг судалж мэдээлэл бэлтгэв.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл