Цэс

Холбоо барих

ЭЗБХ: Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийв


Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны өнөөдрийн (2024.03.28) хуралдаан гишүүдийн 61.1 ирцтэйгээр 09 цаг 06 минутад эхэлж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийлээ.

Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Энхтүвшин төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн танилцуулгыг хуралдаанд танилцуулав.

Засгийн газраас 2023 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцүүлэгт бэлтгэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Эдийн засгийн байнгын хорооны 2024 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 2 дугаар тогтоолоор байгуулсан бөгөөд Улсын Их Хурлын гишүүн Т.Энхтүвшин ажлын хэсгийг ахалж, бүрэлдэхүүнд Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Баттөмөр, Н.Ганибал, Т.Доржханд, Ч.Ундрам нар ажиллажээ.


Ажлын болон ажлын дэд хэсэг өнгөрсөн хугацаанд нийт 7 удаа хуралдан, төслүүдийг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Байнгын хорооны санал, дүгнэлт гаргах хүрээ хязгаарт багтаан хөндөгдсөн зүйл, хэсэг, заалт нэг бүрээр нь хэлэлцээд дараах агуулга бүхий саналуудыг бэлтгэснийг Т.Энхтүвшин гишүүн танилцуулав.


Олон улсын санхүүгийн зах зээлд своп гэрээг талууд байгуулахдаа зөвхөн санхүүгийн хэрэгслийг ашиглахаас гадна бусад төрлийн мөнгөн урсгалд орж ирэх боломжтой суурь хөрөнгийг ашигладаг. Дотоодын зах зээлд үүсмэл санхүүгийн хэрэгслийг бий болгож бусад төрлийн хөрөнгөд суурилах боломжийг бий болгох зорилгоор суурь хөрөнгийн своп гэрээний нэр томьёоны тодорхойлолтод нэмж тусгасан байна. Мөн олон улсад хөрөнгийн зах зээл дээр арилжаалагддаг банкны хадгаламжийн сертификат нь үнэт цаас хэлбэрээр арилжаалагддагаас гадна энгийн хадгаламжийн шинжийг агуулдаг. Энэ утгаараа хадгаламжийн сертификатын даатгалд хамруулж хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалахтай холбоотойгоор төслийн холбогдох зүйлийг өөрчлөн найруулжээ. Үнэт цаасны зах зээл дэх зохицуулалттай үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэйгөөр эрхэлдэг этгээдийн тугай зөвшөөрлийн харилцаа холбоотой зохицуулалт, тусгай болон нэмэлт шаардлагуудыг Зөвшөөрлийн тухай хууль болон Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн холбогдох зүйлээр зохицуулах нь зүйтэй хэмээн үзсэн байна.  

Үнэт цаас үйлдвэрлэх тусгай зөвшөөрөлд тавих нэмэлт шаардлага гэсэн зохицуулалт бүхий хэсгийг Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн зорилттой нийцэхгүй гэж үзээд төслөөс хасах нь зүйтэй ажлын хэсэг үзжээ.

Клирингийн байгууллага нь төлбөрийн баталгааны сан байгуулах, сангийн эх үүсвэр нь клирингийн гишүүдийн хуримтлалаас бүрдүүлэх төслийн 42.2 дахь хэсгийг өөрчилсөн байна. Мөн төслийн зүйл хоорондын нийцлийг хангах, хуулийн төслийг бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлж, нэр томьёог жигдэлжээ.

Төсөлтэй холбогдуулан d.parliament.mn хуудсаар ирүүлсэн 7 санал нэг бүрийг авч хэлэлцэж шаардлагатай 5 саналын агуулгыг хуулийн төслөөр хөндөгдсөн хэсэг, заалтад тусгасан болохыг Т.Энхтүвшин гишүүн танилцуулав.  


Төслийг Байнгын хорооны анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх ажлын хэсгийн дээрх танилцуулгатай холбогдуулан гишүүд асуулт асуух, тодруулга хийх шаардлагагүй хэмээн үзсэн. Иймд Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн “Байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлэг явуулах” гэсэн 39 дүгээр зүйлийн 39-10-т заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр хэлэлцээд, ажлын хэсгээс бэлтгэн томьёолсон зарчмын зөрүүтэй санал нэг бүрээр санал хураалт явуулан шийдвэрлэв. Ийнхүү Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж, энэ талаарх Байнгын хорооны санал, дүгнэлтээ чуулганы нэгдсэн хуралдаанд танилцуулахаар болов гэж Улсын Их Хурлын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах газраас мэдээллээ.

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл