Цэс

Холбоо барих

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилт

Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн, агуулга, нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 3 дугаар хавсралт

Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, концессын зүйлийн зарлага, санхүүжилт

Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн нэр: Улсын Их Хурлын дарга

Төсвийн захирагчийн нэр: Улсын Их Хурлын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Д/д

Үзүүлэлт

Төсөвт өртөг

Гэрээний дүн

2015 оны төсөв

2015 оны санхүүжилт

Зөрүү

 
 
 

Хөрөнгө оруулалт

0

 

0

   

 

 

ХО-1 төсөл

         

 

 

ХО-2 төсөл

         

 

 

Их засвар

0

 

0

   

 

 

ИХ-1 төсөл

         

 

 

ИХ-2 төсөл

         

 

 

Тоног төхөөрөмж

0

 

0

   

 

 

ТТ-1 Төсөл

         

 

 

ТТ-2 Төсөл

         

 

 

Концесс

         

 

 

КО-1 төсөл

         

 

 

КО-2 төсөл

         

 

 

Стратегийн нөөц хөрөнгө

0

 

0

   

 

 

Хүсний нөөц

         

 

 

Барааны нөөц

         

 

 

Үрийн нөөц

         

 

 

Өвс тэжээлийн нөөц

         

 

 

Шатахууны цөөц

         

 

 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл

Одоогоор харуулах мэдээлэл оруулаагүй байна.