Laws

Гамшгаас хамгаалах тухай

/Энэ хуулийг 2017 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн хуулиар хүчингүй болсонд тооцсон бөгөөд 2017 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө/

Татаж авах
Хуваалцах:

Featured news