Цэс

Холбоо барих

Судалгааны мэдээллийн сангийн лавлагаа Нийт: 22

Тамгын газрын Мэдээлэл, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтсийн Судалгаа, мэдээлэл, лавлагааны албанаас 2017 оны намрын ээлжит чуулганы хугацаанд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын жагсаалт

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТАМГЫН ГАЗАР МЭДЭЭЛЭЛ, ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС СУДАЛГААНЫ ЭМХЭТГЭЛ ТОЙМ АГУУЛГА o Эдийн засаг o Нийгэм o Эрх зүй, төрийн байгуулал УЛААНБААТАР ХОТ, 2018 “Судалгааны эмхэтгэл” (XXҮI боть)- ийг Улсын Их Хурлын Тамгын газраас эрхлэн гаргав. Хянасан: Б.Эрдэнэбилэгт (Ph.D) Ц.Норовдондог (Ph.D) Эмхэтгэсэн: Д.Жигваагүнсэл Хэвлэлийн эх бэлтгэсэн: Т.Цэнд-Аюуш