Цэс

Холбоо барих

МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ, ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ТАЛААР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАДААД БОДЛОГЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдөр
Улаанбаатар хот

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны 2013 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн хуралдаанаар тус тус хийлээ.

Тус хуулийн төслүүдийг хэлэлцэх үеэр Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Дэмбэрэл Улаанбаатар хотын Багахангай дүүрэг дэх аврах гал унтраах ангийн барилгын санхүүжилт болох Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тодотголоор хасагдсан 750.0 сая төгрөгийг нэмэх, Улсын Их Хурлын гишүүн Сү.Батболд, Д.Дэмбэрэл, Ё.Отгонбаяр, Ж.Энхбаяр нар Баянзүрх дүүрэгт баригдаж буй цэргийн албан хаагчдын албан тушаалын 63 айлын орон сууцны санхүүжилтийг 685.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлэх, Улсын Их Хурлын гишүүн З.Энхболд Завхан аймгийн Улиастай суманд байрлах Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн албан тушаалын 24 айлын орон сууцыг барихад 1,200.0 сая төгрөгийг нэмэх, Улсын Их Хурлын гишүүн Р.Бурмаа Берлин дэх Элчин сайдыг яаманд байр худалдан авсны үлдэгдэл төлбөрт 550.0 сая төгрөг нэмэх, Улсын Их Хурлын гишүүн Ё.Отгонбаяр Онцгой байдлын ерөнхий газрын төсөвт гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын нэгжүүдийг байгуулах сургалтын зардалд 500.0 сая төгрөг нэмэх зарчмын зөрүүтэй саналыг тус тус гаргасныг Байнгын хорооны гишүүд олонхийн саналаар дэмжлээ.

Харин Л.Цог, С.Одонтуяа нарын Улсын Их Хурлын 9 гишүүн Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралт “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр

онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын Гадаад харилцааны сайдын багцын хөрөнгө оруулалтад 2014-2015 онд хэрэгжүүлэх 8,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Улаанбаатар дахь Европын холбооны элчин сайдын яамны барилгын ажлыг 2014 онд санхүүжүүлэх 4,500.0 сая төгрөгийг нэмэх санал гаргасан боловч Байнгын хорооны гишүүдийн олонх дэмжээгүй болно.

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай, Нийгмийн даатгалын сангийн 2014 оны төсвийн тухай, Хүний хөгжил сангийн 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгээр Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооноос гаргасан санал, дүгнэлт, саналын томьёоллыг Төсвийн байнгын хороонд хүргүүлж байна.

Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Дэмбэрэлийг Төсвийн байнгын хорооны хуралдаанд тус Байнгын хороог төлөөлөн оролцуулахаар томилов.
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАДААД

БОДЛОГЫН БАЙНГЫН

ХОРООНЫ ДАРГА Ц.ЦОЛМОН

МОНГОЛ УЛСЫН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ, ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ САНГИЙН 2014 ОНЫ ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН ТАЛААР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАДААД БОДЛОГЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ ЗАРЧМЫН ЗӨРҮҮТЭЙ САНАЛЫН ТОМЬЁОЛОЛ

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дэмжсэн зарчмын зөрүүтэй санал:


1. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хавсралт “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын XV. 1.1.12-д Аврах гал унтраах ангийн барилга /Улаанбаатар, Багахангай дүүрэг/ 500.0 сая гэснийг Монгол Улсын 2013 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар хассан 750.0 сая төгрөгийг нэмж, 1250.0 сая төгрөг болгох,

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Дэмбэрэл

2. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хавсралт “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын ХҮШ дугаар хэсэг буюу Гадаад харилцааны сайдын багцад “Берлин дэх ЭСЯ-нд байр худалдан авсны үлдэгдэл төлбөрт 550.0 сая төгрөг” гэж нэмэх.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Р.Бурмаа

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хавсралт “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын ХХ11.1.1-Д Цэргийн албан хаагчдын албан тушаалын 63 айлын орон сууц /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг/ 921.2 сая гэснийг 685.0 сая төгрөгөөр нэмэгдүүлж 1606.2 сая” болгох.

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн Ё.Отгонбаяр, Ж.Энхбаяр, Сү.Батболд, Д.Дэмбэрэл.

Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн хавсралт “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын XXII дугаар хэсэг буюу Батлан хамгаалахын сайдын багцад Завхан аймгийн Улиастай суманд байрлах Зэвсэгт хүчний 325 дугаар ангийн албан тушаалын 24 айлын орон сууцыг барихад 1,200.0 сая төгрөгийг нэмэх,

Санал гаргасан: Улсын Их Хурлын гишүүн З.Энхболд

5. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн төслийн 5 дугаар зүйлийн 17 дахь хэсгийн Монгол Улсын Шадар сайдын багцын урсгал зардалд Онцгой байдлын ерөнхий газрын гал түймэртэй тэмцэх сайн дурын нэгжүүдийг байгуулах сургалтын зардал 500.0 сая төгрөг нэмэх.

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дэмжээгүй зарчмын зөрүүтэй санал:

1. Монгол Улсын 2014 оны төсвийн тухай хуулийн хавсралт “Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн жагсаалт”-ын Гадаад харилцааны сайдын багцын хөрөнгө оруулалтад 2014-2015 онд хэрэгжүүлэх 8,000.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй Улаанбаатар дахь Европын холбооны элчин сайдын яамны барилгын ажлыг 2014 онд санхүүжүүлэх 4,500.0 сая төгрөгийг нэмэх.

Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хороо
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл