Цэс

Холбоо барих

CT-16/404 Хууль болон олон улсын гэрээ конвенцийг хэвлэн нийтлэх, албан ёсны орчуулга хийх эрх зүйн зохицуулалт бусад орны туршлага

Судалгаанд гадаадын 22 орны хууль эрх зүйн актуудын хүрээнд хуулийг албан ёсоор хэвлэн нийтлэх, хүчин төгөлдөрт тооцох эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээллийг, гадаадын 10 орны Олон улсын гэрээ хэлэлцээрийг хэвлэн нийтлэх, албан ёсны орчуулгыг гүйцэтгэх хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаарх мэдээллийг тус тус бэлтгэлээ.

Судалгаанаас үзэхэд, судалгаанд хамрагдсан 22 орноос 8 нь буюу ОХУ, Молдова, Финланд, Канад, Армени, Украин, Герман, Австри зэрэг оронд хууль, дүрэм журмыг хэвлэн нийтлэх харилцааг зохицуулсан бие даасан хуультай байгаа бол ихэнх улс оронд Үндсэн хууль болон Парламентын тухай хууль, Парламентын дэгийн тухай хуулиар тус тус зохицуулсан байна.

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл