Цэс

Холбоо барих

СТ-16/205 Гадаадын зарим орны хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хэрэгжилт, хяналтыг хангах тогтолцоо

Судалгаанд Малайз, БНСУ, Турк, Казахстан, ХБНГУ зэрэг орнуудын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэрэгжилт, хяналтыг хангах тогтолцооны талаарх туршлагыг судалсан болно.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл