Цэс

Холбоо барих

СТ-16/501 Монгол Улс дахь жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжлийн бодлого, эрх зүйн өнөөгийн байдал: тулгамдсан асуудал

Судалгаанаас үзвэл манай улсын хувьд ААН-ээр бүртгүүлэх нь чирэгдэл багатай, хэдий ч төрийн байгууллагаас үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авах нь нэлээдгүй төвөгтэй байна.

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл