Цэс

Холбоо барих

СТ-16/211 Парламентын хуралдааны үйл ажиллагааг телевиз, радиогоор нэвтрүүлдэг эсэх талаарх бусад орнуудын туршлага

Орчин үед кабелийн телевиз хөгжсөний дүнд олон оронд парламентын хуралдааныг бүрэн эхээр нь шууд дамжуулан үзүүлэх боломжтой болсон байна. Ийм туршлага Франц, Канад, АНУ, Их Британи, Австри, Герман, Итали, БНСУ зэрэг нэлээд олон улсад байна. 

Парламентын мэдээллийг олон нийтэд хүргэх харилцаа нь улс орнуудын парламентаас батлан гаргасан хууль, Парламентын хуралдааны дэг болон Тамгын газрын үйл ажиллагаанд баримтлах дүрэм, журмуудаар зохицуулагддаг байна. 

Нууцад хамаарах болон хуулиар хязгаарласнаас бусад парламентын бүх төрлийн мэдээ, мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй байдаг нь олон улсад нийтлэг жишиг юм. 

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл