Цэс

Холбоо барих

СТ-16/213 Сонгуулийн тухай хуулийн 160.5-д заасан нэр дэвшигчийг нэрийн жагсаалтаас хассанаас үүсэх эрх зүйн үр дагаврыг бусад орнуудын эрх зүйн зохицуулалттай харьцуулсан судалгаа

Судалгааны явцад нийт 22 орны Ерөнхийлөгч, Парламент болон орон нутгийн сонгуультай холбоотой хууль тогтоомжуудыг харьцуулан судалж мэдээлэл бэлтгэснээс гадна Ардчилал ба сонгуулийн туслалцааны олон улсын хүрээлэн (IDEA)-гийн мэдээллийн сангашиглан Сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг зөрчигчдөд сонгуулийн болон холбогдох бусад хуулиар хүлээлгэх хариуцлагын тоймыг бэлтгэн хавсаргав.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл