Цэс

Холбоо барих

СТ-16/220 Хотын эрх зүйн статусыг бусад орнуудын Үндсэн хуулиар зохицуулсан байдал

Судалгаанд Ази тивийн 38, Европ тивийн - 40, Америк тивийн 13, Африк тивийн - 13, нийт 98 орныг хамруулсан бөгөөд эдгээр орны Үндсэн хуулиас хотын эрх зүйн байдлыг тодорхойлсон зүйл, заалтуудыг түүвэрлэн авч харьцуулсан мэдээлэллавлагаа болгон бэлтгэв. 

Судалгаанаас үзэхэд, гадаадын орнуудад хотын статусыг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарьт нийцүүлэн холбооны улсын зэрэглэлтэй, улсын зэрэглэлтэй, аймгийн зэрэглэлтэй, дүүргийн зэрэглэлтэй, орон нутгийн зэрэглэлтэй хот гэж ангилахаас гадна хүн ам, эдийн засгийн хөгжлийн бусад үзүүлэлтээр нь их хот, том хот, тусгай эрх зүйн байдалтай хот гэх зэргээр ангилдаг байна.

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл