Цэс

Холбоо барих

СТ-16/217 Аялал жуулчлалын тусгай бүсийн талаарх ойлголт, гадаадын зарим орны аялал жуулчлалын эрх зүйн орчин

Судалгаанд БНХАУ, Япон, Индонез, Тайланд, АНУ, БНСУ зэрэг 6 орны аялал жуулчлалын салбарын хууль, эрх зүй, туршлагыг судлав. 

Судалгааны эхний хэсэгт аялал жуулчлалын бүсийн ойлголт, үйл ажиллагааны цар хүрээ, хамгаалалт, татварын орчин (хөнгөлөлт, чөлөөлөлт ба бусад тогтолцоо) болон тус үйл ажиллагааг эрхлэхэд газар болон бусад өмчийн харилцааны асуудлыг судалгааны захиалгад дурдсан орнууд хэрхэн зохицуулсан асуудлыг хамруулсан.

Хоёрдугаар хэсэгт Монгол болон гадаадын зарим орны аялал жуулчлалын асуудлаар төрөөс авч хэрэгжүүлж буй бодлого, хууль эрх зүйн орчин болон тухайн салбарын өнөөгийн байдлын талаар нарийвчлан тусгалаа. 

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл