Цэс

Холбоо барих

СТ-16/401 Монгол Улс дахь хөрөнгө оруулалтын бодлогын эрх зүйн орчин

Өнөөгийн байдлаар Монгол улсад хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчны хүрээнд ерөнхий зохицуулалтын 30, салбарын зохицуулалтын 34 хууль үйлчилж байна.  Мөн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах хүрээнд батлан гаргасан УИХ-ын тогтоол 14, Засгийн газрын тогтоолоор баталсан журам 29 хүчин төгөлдөр үйлчилж байна.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл