Цэс

Холбоо барих

СТ-16/214 Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн хэрэгжилт, бусад орны туршлага

Судалгааны нэгдүгээр хэсэгт Монгол Улсын “Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн талаар, хоёрдугаар хэсэгт гадаадын зарим орны Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, үйл ажиллагааны чиглэл, хяналт, дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн талаарх зохицуулалтыг авч үзэв. 

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл