Цэс

Холбоо барих

СТ-16/219 Гадаадын зарим орны тэтгэврийн сангийн тогтолцоо, сангийн нөөц хөрөнгийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтад ашиглах боломжийн талаарх туршлага, эрх зүйн зохицуулалт

Судалгааны нэгдүгээр хэсэгт ОХУ, Норвег, БНСУ, Ирланд улсуудын нийгмийн даатгалын тэтгэврийн сангийн удирдлага, сангийн хөрөнгийг өсгөх арвижуулах туршлага, хоёрдугаар гадаадын зарим орны Хувийн тэтгэврийн сан болон Тэтгэврийн автомат оролцооны системийг холбогдох эрх зүйн орчны хүрээнд харьцуулан судаллаа.

Судалгаанаас үзэхэд нийгмийн даатгалын тэтгэврийн сангийн нөөц хөрөнгийг хариуцан бүрдүүлэх, хуримтлуулах, удирдах, өсгөх, захиран зарцуулах, хуваарилах үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг улсын болон хувийн тэтгэврийн сан гэсэн үндсэн 2 хэлбэр байна. 

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл