Цэс

Холбоо барих

СТ-16/417 Банк ба банк бус санхүүгийн байгууллагын эрхлэх үйл ажиллагааны хүрээ, түүний хязгаар, үүнтэй холбоотой үүсч буй асуудлын талаарх лавлагаа мэдээлэл

Монгол Улсын банк, ББСБ-ын үйл ажиллагааны эрх зүйн орчин, өндөр хөгжилтэй болон хөгжиж буй орнуудын банк ба ББСБ-ын эрхлэх үйл ажиллагааны талаарх лавлагаа, мэдээллийг боловсруулав. 

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл