Цэс

Холбоо барих

СТ-17/411 Зөвлөлдөх санал асуулга явуулсан бусад орнуудын туршлага, эрх зүйн орчны талаарх лавлагаа мэдээлэл

Судалгаанаас үзэхэд, дэлхийн 20 гаруй улсад 1994 оноос хойш 100-аад удаа Зөвлөлдөх санал асуулга зохион байгуулжээ. Эдгээр зөвлөлдөх санал асуулгуудыг зөвхөн Засгийн газраас бус, орон нутгийн засаг захиргааны байгууллага, төрийн бус байгууллага, олон улсын байгууллага, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, их, дээд сургуулиудын судалгаа, шинжилгээний нэгжүүдээс зохион байгуулсан байна. Тухайн улсын хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, гадаад бодлогын асуудлаар зөвлөлдөх, мөн Засгийн газар болон орон нутгийн засаг, захиргааны байгууллагаас зарим тодорхой асуудлаар шийдвэр гаргах явцад улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд зөвлөлдөх санал асуулгын явуулсан байна. 

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл