Цэс

Холбоо барих

СТ-17/410 Парламентын нэгдсэн хуралдаан болон Байнгын хуралдааныг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шууд дамжуулдаг эсэх талаарх судалгаа

Судалгаанд Европын болон Азийн зарим орнуудын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд Европын өргөн нэвтрүүлгийн зөвлөлөөс (The European broadcasting union) хийсэн судалгааг мэдээллийн эх сурвалж болгон ашиглаж Парламентын нэгдсэн болон Байнгын хорооны хуралдааныг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хэрхэн дамжуулж байгааг судалсан болно.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл