Цэс

Холбоо барих

СТ-17/209 Компанийн улсын бүртгэлийн тогтолцоо, бүртгэх үйл ажиллагаа, хувьцаагаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрх шилжүүлэх, хувьцаа барьцаалах асуудлаарх зарим орны туршлага

Судалгааны явцад Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани болон Хувьцаат компаниийн улсын бүртгэлийн тогтолцоо, компани бүртгүүлэх үйл ажиллагааны процедур, бүрдүүлэх материал, компанийг бүртгүүлэхэд тавигдах шаардлага болон улсын бүртгэлийн байгууллагын бүтэц, тогтолцоо, үйл ажиллагааны талаар мэдээллийн хайлт хийж, холбогдох эрх зүйн орчин, практик туршлагыг судалсны үндсэн дээр мэдээллийг боловсруулсан. Судалгаанд Их Британи, АНУ, ОХУ-ыг хамруулав. 
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл