Цэс

Холбоо барих

СТ-17/501 Өмч хувьчлалын үр нөлөө, хувьчлалын арга хэлбэрүүд, тэдгээрийн давуу болон сул талууд, төрийн монополь компанийг хувьцаат компани болгон өөрчлөх онол, практикийн асуудлууд /Гадаадын зарим орны туршлага ба Монгол Улсын жишээ/

Захиалагчаас ирүүлсэн хүсэлтэд дурьдсан асуудлууд нь 1990 оноос хойш дэлхий дахинд өрнөсөн өмч хувьчлал, түүний үр дүн, ядуурал, тэгш бус байдалд үзүүлсэн нөлөө, төрийн өмчит компанийг хувьчилсан арга хэлбэрүүд, хөрөнгийн зах зээлийн арга хэрэгслийг ашиглан төрийн өмчит монополь компаниудыг амжилттай хувьчилсан зарим орны туршлага, сургамж зэргийг судалсаны үндсэн дээр танин мэдэхүйн мэдлэг олгох, эдгээр орны туршлагыг Монгол Улсад нэвтрүүлэх боломж бий эсэхийг эрэлхийлэхэд чиглэгдэж байгаа бөгөөд нийт 6 бүлэг асуудлын хүрээнд тоймлон бэлтгэж, бодлогын судалгааны чанарын шинжилгээний арга зүйг ашиглан гүйцэтгэсэн болно.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл