Цэс

Холбоо барих

СТ-18/201 Их сургуулийн эрх зүйн зохицуулалтын талаарх бусад орнуудын туршлага

Судалгаанд ОХУ, Чех, Унгар, Солонгос, Болгар, Япон, Австрали, АНУ, Их Британи, Канад, Малайз, Ирланд, Финланд, Эстон зэрэг орнуудыг хамруулан, эдгээр орнуудын их, дээд сургуулийн хууль, эрх зүйн орчны туршлагыг судалсан болно. Судалгааны мэдээлэл хайх явцад, Их сургуулийн тухай бие даасан хуультай орнууд харьцангуй цөөн байсан бол Дээд боловсролын тухай хуулиар их, дээд сургуулийн үйл ажиллагааг зохицуулсан байдал харьцангуй нийтлэг байна.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл