Цэс

Холбоо барих

2012.12.19-НИЙ ӨДРИЙН ХҮНИЙ ЭРХИЙН ДЭД ХОРООНЫ ХУРАЛДААН ХОЙШЛОГДСОН БОЛНО

Хүний эрхийн дэд хорооны хуралдаан Төрийн ордны “Г” танхимд 11.00 цагаас эхлэхээр төлөвлөж байсан хуралдаан ирц хүрээгүй тул хойшлогдов.

 

МОНГОЛ УЛС ДАХЬ ХҮНИЙ ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨНИЙ БАЙДЛЫН ТАЛААРХ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН 2011 ОНЫ ИЛТГЭЛИЙГ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ДЭД ХОРООНЫ ХУРАЛДААНААР ХЭЛЭЛЦЭХЭД

ОРОЛЦОХ БАЙГУУЛЛАГА, АЛБАН ТУШААЛТАН

 

НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХОРИХ БАЙГУУЛЛАГА БА ХҮНИЙ ЭРХ

 

1.Хүний эрхийн Үндэсний Комисс;

2.Хууль зүйн яам;

3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар.

 

ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ХӨДӨЛМӨРЛӨХ ЭРХТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРИМ АСУУДАЛ

 

·         Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй;

·         Цалин хөлс;

·         Хөдөлмөрийн харилцаан дахь ялгаварлан гадуурхалт;

·         Ажилтны эвлэлдэн нэгдэх эрх, үйлдвэрчний эвлэл байгуулах эрх.

1.Хүний эрхийн Үндэсний Комисс;

2.Хөдөлмөрийн яам;

3.Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар;

4.Монголын Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо.

 

ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. УУЛ УУРХАЙ БА ХҮНИЙ ЭРХ

 

1.Хүний эрхийн Үндэсний Комисс;

2.Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яам

3.Хөдөлмөрийн яам;

4.Уул уурхайн яам;

5.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам;

6.Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар.

 

ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛУУЛАХ ЭРХИЙН ЗАРИМ АСУУДАЛ

 

·         Хөнгөвчлөх тусламж, үйлчилгээ ба хүний эрх;

·         Сэтгэцийн эмгэгтэй хүмүүсийн эрх.

1.Хүний эрхийн Үндэсний Комисс;

2.Эрүүл мэндийн яам;

3.Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам;

4.Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар;

5.Сэтгэцийн эрүүл мэндийн Үндэсний төв.

Тухайн асуудлуудыг хэлэлцэхээр 6 яамны 8 агентлагийн 25 албан тушаалтан ирсэн болно.

ХУУЛЬ ЗҮЙН БАЙНГЫН ХОРООНЫ

АЖЛЫН АЛБА

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл