Цэс

Холбоо барих

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт (слайд танилцуулга) НУТГИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

Г. НУТГИЙН УДИРДЛАГАТАЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

1. Хот, тосгоны эрх зүйн үндсийг тодорхой болгов
2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх журам


3. Нутгийн өөрөө удирдах ёсны эрх зүйн үндэсХуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл