Цэс

Холбоо барих

Монгол Улсын Үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт (слайд танилцуулга) ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ МЭДЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

Б. ГҮЙЦЭТГЭХ ЭРХ МЭДЭЛТЭЙ ХОЛБООТОЙ НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

1. УИХ-ын гишүүн Засгийн газрын гишүүнээр хавсран ажиллахыг хязгаарлав
2. Ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх


3. Засгийн газрыг эмхлэн байгуулах журам
4. Ерөнхий сайд танхимаа өөрөө бүрдүүлэх


5. Ерөнхий сайдыг огцруулах журам
6. Ерөнхий сайд өөрт нь итгэл үзүүлэхийг хүсэх


7. Ерөнхийлөгчид нэр дэвших насны доод хязгаарыг нэмж, зөвхөн нэг удаа сонгоно


8. Ерөнхийлөгчид тодорхой бүрэн эрх олгох хүрээ

Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл