Цэс

Холбоо барих

Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулга Нийт: 171

“Төрийн хариуцлага, сахилга, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хууль хэрэгжүүлэх тогтолцоог сайжруулах” сэдвийг танилцууллаа

“Төрийн хариуцлага, сахилга, шударга ёсыг бэхжүүлэх, хууль хэрэгжүүлэх тогтолцоог сайжруулах” сэдвийг танилцууллаа

Төрийн албыг бэхжүүлэх тухай гуравдугаар сэдвийг танилцууллаа

Төрийн албыг бэхжүүлэх тухай гуравдугаар сэдвийг танилцууллаа

Төрийн эрх барих дээд байгууллага болон хууль тогтоох байгууллагын бүтцийн талаарх VI сэдвийн нэгдсэн хуралдаан боллоо

МэдээлэлТөрийн эрх барих дээд байгууллага хоёр танхимтай байх сэдвийн нэгдсэн хуралдаан боллоо

"Төрийн эрх барих дээд байгууллага нь АИХ, хууль тогтоох байгууллага нь УБХ гэсэн хоёр танхимтай байх" сэдвийг танилцуулав

Төрийн эрх барих дээд байгууллага нь АИХ, хууль тогтоох байгууллага нь УБХ гэсэн хоёр танхимтай байх асуудлаар нээлттэй хэлэлцэх нөхцөлийг хангах сэдвийг танилцуулав

Зөвлөлдөх санал асуулгын эхний өдрийн үйл ажиллагаа өндөрлөлөө

Зөвлөлдөх санал асуулгын эхний өдрийн үйл ажиллагаа өндөрлөлөө