Цэс

Холбоо барих

СТ-16/203 Газар өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, дундын өмчлөлийн газартай холбогдох эрх зүйн зохицуулалт, бусад орны туршлага

Судалгаанд ОХУ, ХБНГУ, Финланд, Эстони зэрэг улс орны амины орон сууц өмчлөгчдийн холбоо, өмчлөх эрхээ эдлэхтэй холбоотойгоор үүсэн гарах харилцааг зохицуулах үйлчилгээ үзүүлдэг хуулийн этгээдийн эрх зүйн статус, дундын өмчлөлийн болон нийтийн эзэмшлийн газартай холбоотойгоор үүсэх харилцааг зохицуулдаг эрх зүйн зохицуулалт зэргийг харьцуулан судалсан болно. 
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл