Цэс

Холбоо барих

СТ-17/217 Гадаадын зарим орны Үндсэн хууль дахь яамдын нэрийг нэрлэн заадаг эсэх, ерөнхий сайдын яам байгуулах эрх болон төрийн албаны төв байгууллагын талаарх зохицуулалт

Тус судалгаанд яамдын нэрийг нэрлэн заасан зохицуулалтыг дэлхийн 143 орны Үндсэн хууль, Ерөнхий сайд зарим яам байгуулахаар парламентад санал оруулах эрх болон төрийн албаны төв байгууллагын нэрийг нэрлэн заасан, уг байгууллагын эрх зүйн байдлыг тодорхойлсон зохицуулалтыг парламентын бүгд найрамдах болон парламентын хаант засагтай 53 орны Үндсэн хуулийн хүрээнд тус тус судалсан болно.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл