Цэс

Холбоо барих

СТ-17/218 Гадаадын зарим орны Үндсэн хууль дахь Ерөнхий сайдыг томилох, Засгийн газрыг бүрдүүлэх процедур, шүүгчийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах болон шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцийн талаарх зохицуулалт

Шүүгчийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах зохицуулалт, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүтцийн Үндсэн хуулийн зохицуулалтыг 15 улсын хүрээнд, Ерөнхий сайдыг томилох, Засгийн газрыг бүрдүүлэх процедурыг захиалагчийн хүсэлтэд дурдсан 6 улсын хүрээнд тус тус судалсан.
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл