Цэс

Холбоо барих

СТ-17/201 Цахим болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бусдын нэр төрийг гутаах, гүтгэх, доромжлох, хуурамч мэдээлэл тараах үйлдэлд хүлээлгэх хариуцлага, бусад орны туршлага

Энэхүү судалгааны ажлыг ХБНГУ, Азербайжан, Польш, БНХАУ-ын холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд судалж, мэдээллийн боловсруулалт хийсэн болно. Судалгаанд хамрагдсан орнуудын Эрүүгийн хуульд бусдын нэр төрийг гутаах, гүтгэх, доромжлох, улс төрийн болон төрийн албан тушаалтнуудын нэр төрийг гутаах, гүтгэх, доромжлох, нас барсан хүний гэгээн дурсгалыг басамжлан доромжлох зэрэг зөрчил, гэмт хэргүүдийг тусгасан байна. Бусдын нэр төрийг хаана, ямар байдлаар гутаасан, гүтгэсэн, доромжилсон, худал мэдээлэл тараасан, гэм хор учруулсан зэргээс хамаарч мөнгөн торгууль, эсхүл 3 сараас 8 жил хүртэл хугацаагаар хорих ял ногдуулахаар хуульчилсан байна.

Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл