Цэс

Холбоо барих

СТ-18/220 Газрын тосны орлогыг олборлолт явагдаж буй бүс нутагт хэрхэн хуваарилдаг талаарх бусад орнуудын туршлага

Өнөө үед байгалийн баялгийн орлогыг хуваарилах асуудал дэлхий нийтийн хувьд чухал асуудлын нэг болсон бөгөөд түүнийг хэрхэн хуваарилах арга зам улам боловсронгуй болж байна.

Улс орон бүр байгалийн баялгийг хуваарилах тогтолцоог нэвтрүүлэхдээ тухайн улс орны онцлог байдлыг харгалзан, улс болон орон нутагт тулгамдсан нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой тэрхүү хувилбарыг хэрэгжүүлдэг. 
Нэр Файл
Хавсралт файл Файл татах
Хуваалцах:

Холбоотой мэдээлэл